Nahoru
Maturitní témata Podmínky konání profilové části MZ na Gymnáziu v Tanvaldě Seznam literárních děl Šablona pro žáky Rozpis ústních maturitních zkoušek Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky Nahrazující zkouška z cizího jazyka Dodatek k osvědčení Europass

Maturitní zkoušky

Oficiální stránky maturitní zkoušky - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

1. prosince pro jarní zkušební období,

25. června pro podzimní zkušební období.

Přihláška k maturitní zkoušce

 

Společná část maturitní zkoušky

Konají všichni žáci formou didaktického testu. Zkoušky společné části zadává i centrálně hodnotí CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz

Skládá se ze dvou povinných (povinně - volitelných) předmětů:

  1. Český jazyk a literatura

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut.

  1. Cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk) nebo matematika

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Didaktický test z matematiky trvá 135 minut.

 

Kromě dvou povinných zkoušek může žák ve společné části maturitní zkoušky zvolit až dvě nepovinné zkoušky z nabídky: 

Matematika

Matematika rozšiřující (didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut)

Cizí jazyk (anglický, německý)

 

Profilová část maturitní zkoušky

Žák koná povinně 4 profilové zkoušky (v případě volby matematiky ve společné části koná nejméně tři zkoušky profilové části). Povinná profilová zkouška z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se skládá z písemné a ústní části. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku ostatních profilových zkoušek určuje ředitel školy. Maturitní témata jsou dostupná zde. Způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části určuje ředitel školy včetně stanovení úspěšnosti. V případě profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka platí, že hodnocení písemné práce činí 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkové hodnocení zkušebního předmětu. 

 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury

Písemná práce

Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si z nich žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Ústní zkouška

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem určil školní maturitní seznam literárních děl rozdělených do 24 témat. Maturitní seznam literárních děl je platný i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

 

Ze školního maturitního seznamu literárních děl si žák vybere ke každému maturitnímu tématu právě jedno dílo a připraví si vlastní seznam literárních děl, tzn. počet literárních děl v žákovském seznamu je 24. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Pokud žák svůj seznam v daném termínu neodevzdá, losuje si u maturitní zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním maturitním seznamu.

 

Profilová zkouška z cizího jazyka

Písemná práce

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů. Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. 

Ústní zkouška

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.

 

Omezující podmínky profilové části na Gymnáziu v Tanvaldě

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Podmínky hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.