Nahoru
Základní informace o přijímacím řízení Den otevřených dveří Přijímací zkoušky nanečisto Kritéria přijímacích zkoušek Ukázky testů k přijímacím zkouškám Výsledky přijímacích zkoušek

Základní informace o přijímacím řízení do PRIMY pro školní rok 2024/2025

2. kolo přijímacího řízení do PRIMY

Z důvodu vzdání se místa přijatých uchazečů vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení do PRIMY. Ve druhém kole budou přijati 4 uchazeči bez konání jednotné přijímací zkoušky. Rozřadeni budou na základě výsledků z 1. kola přijímacího řízení a dalších kritérií.

Termín podání přihlášek: 21. 5. 2024 – 24. 5. 2024

Způsob podání přihlášek:

1) Elektronická přihláška (DiPSy.cz)

2) Na tiskopisu 

3) V podobě výpisu ze systému DiPSy bez využití Identity občana

 

Podrobná kritéria pro přijetí ve 2. kole přijímacích zkoušek. 

 

1. kolo přijímacího řízení do PRIMY

Nové webové stránky prihlaskanastredni.cz obsahují podrobné informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole přihlašovat k přijímacímu řízení. Web je rozdělen do čtyř sekcí: pro rodiče a žáky, pro základní školy, pro střední školy a nejčastější dotazy.

 

Termín podání přihlášek: 1. 2. 2024 – 20. 2. 2024

 

Způsob podání přihlášek: Cermat spustí 1. 2. 2024 Online informační systém pro evidenci přihlášek na doméně www.dipsy.cz. V tomto systému budou uchazeči o studium evidováni. Údaje do systému vyplňují zákonní zástupci uchazečů nebo střední školy (viz níže).

Uchazeč je již při podání přihlášky povinen určit pořadí zájmu o jednotlivé školy (lze si zvolit i pouze jednu školu).

 

Lze podat až 3 přihlášky od 1. 2. do 20. 2. 2024 jedním ze tří způsobů:

1) Elektronická přihláška (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotografie nebo skeny. Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe jeden originál každé přílohy.
 • Výhodou je okamžité elektronické doručení pozvánky k přijímacím zkouškám.
 • Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.
 • Možnost podívat se v systému na záznamové archy uchazeče a bodové ohodnocení jednotlivých úloh.
 • Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.
 • VIDEONÁVOD

2) Na tiskopisu 

 • Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy.
 • Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy.
 • Každá přihláška musí mít školy uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.
 • Pozvánka k přijímacím zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Nový tiskopis ke stažení zde.

3) V podobě výpisu ze systému bez využití Identity občana

 • Vše vyplníte online v systému pro podání elektronických přihlášek, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit.
 • Nahrajete přílohy přihlášky.
 • Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (osobně, poštou, datovou schránkou).
 • Ředitel školy potvrdí v systému přijetí přihlášky.
 • VIDEONÁVOD

Přílohy přihlášky jsou:

 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozích vzdělávání (2. pololetí 4. třídy a z 1. pololetí 5. třídy ZŠ) - generuje Vaše ZŠ ze školního informačního systému Edupage/Bakaláři - POVINNÁ PŘÍLOHA.
 • Výsledky vědomostních soutěží a případné jazykové certifikáty.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami - doporučení školského poradenského zařízení.

 

Termíny a způsob konání přijímacích zkoušek:

 • 16. (ÚT) a 17. 4. (ST) 2024 (JPZ - jednotná přijímací zkouška).
 • Uchazeči konají didaktické testy z matematiky a českého jazyka.
 • Všichni uchazeči mají 2 pokusy – počítá se lepší výsledek z každého předmětu.
 • Dva pokusy mají i žáci, kteří podají přihlášku pouze na jednu školu.
 • Pozvánky k JPZ posílá ředitel školy 14 dnů před termínem konání, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo zašle poštou v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy).
 • Rozdělení uchazečů pro jednotlivé termíny je na základě vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro JPZ.
 • Je možné přiřadit uchazeče i 2× do stejné školy.

 

Podrobná kritéria pro přijetí ke studiu

 • Podrobná kritéria pro přijetí budou zveřejněna do 31. 1. 2024.

 

Úprava kritérií přijímacích zkoušek pro cizince

 • Úprava kritérií podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace - žádost zde.
 • Úprava kritérií podle § 20 odst. 4 školského zákona, tj. uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

 • 15. 5. 2024 zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek na úřední desce, webových stránkách školy v záložce Pro uchazeče a v systému DIPSY
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí a nepřijetí uchazečů za oznámená. 

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.