Nahoru
Základní informace o přijímacím řízení Den otevřených dveří Přijímací zkoušky nanečisto Kritéria přijímacích zkoušek Ukázky testů k přijímacím zkouškám Výsledky přijímacích zkoušek

Kritéria přijímacích zkoušek do KVINTY pro školní rok 2024/2025

Kritéria pro přijímací zkoušky pro doplnění třídy KVINTA osmiletého studia obor 79-41-K/81 – gymnázium pro školní rok 2024/2025

Ředitel Gymnázia, Tanvald, příspěvková organizace RNDr. Jan Kohoutek stanovil pro přijímací zkoušky do pátého ročníku osmiletého studia obor 79-41-K/81 Gymnázium pro školní rok 2024/2025 dne 5. 1. 2024 následující kritéria:

Protože se nejedná o přijímání do prvního ročníku studia (podle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon), nekoná se toto přijímací řízení formou Jednotné přijímací zkoušky (JPZ).

 1. Ke studiu mohou být přijati žáci 9. tříd nebo úspěšní absolventi základní školy.
 2. Uchazeči se hlásí na běžné (papírové) přihlášce ke studiu na střední školu (ke stažení zde). Protože přihláška ke studiu do kvinty není přihláškou k přijímacím zkouškám podle školského zákona, může si uchazeč podat tři přihlášky ke studiu na SŠ a čtvrtou do kvinty Gymnázia Tanvald.
 3. Uchazeči s průměrným prospěchem do 1,25 na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku budou přijati bez přijímacích zkoušek.
 4. Pokud po ukončení příjmu přihlášek bude počet uchazečů s průměrným prospěchem do 1,25 větší, než počet volných míst, konají všichni uchazeči bez rozdílu zkoušku. Pokud tato situace nastane, budou na to uchazeči upozorněni v písemné pozvánce ke zkouškám.
 5. Ostatní uchazeči konají přijímací zkoušku ze studijních předpokladů.
 6. Předpokládáme přijetí nejvíce 3 uchazečů na základě volných míst ve třídě kvarta v pořadí podle průměrného prospěchu dle bodu 3 těchto kritérií a další podle celkem získaných bodů.
 7. Uchazeči, kteří se umístili na 1. až 5. místě okresního a krajského kola vědomostní olympiády a vědomostní soutěže jednotlivců nebo prokáží získání jazykové zkoušky úrovně A2 a vyšší, získají dodatečné body pro celkové vyhodnocení přijímacího řízení.
 8. Uchazeči se záporným počtem bodů nebudou přijati – viz níže.
 9. Bodové hodnocení:
  1. Výsledky přijímací zkoušky – max. 50 bodů.
  2. Průměr prospěchu na ZŠ z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy max. 10 bodů – body určeny přepočtem od 10 do 0 bodů:
   Průměr (včetně)
   Body
   1,0 10 bodů
   do 1,1 9 bodů
   do 1,2 8 bodů
   do 1,3 7 bodů
   do 1,4 6 bodů
   do 1,5 5 bodů
   do 1,6 4 body
   do 1,7 3 body
   do 1,8 2 body
   do 1,9 1 bod
   více než 1,9 0 bodů
  3. Okresní kolo vědomostní soutěže a olympiády – 1. místo 5 bodů, 2. místo 3 body, 3.–5. místo 1 bod. V případě nekonání okresního kola se pro krajské kolo použije stejné bodové ohodnocení.
  4. Úspěšné složení jazykových zkoušek (ANJ, NEJ,…) na úrovni A2 a vyšší – 10 bodů.
  5. Známka dostatečně nebo nedostatečně z některého předmětu na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy – uchazeč obdrží 50 záporných bodů za každou dostatečnou nebo nedostatečnou.
 10. Pomocná kritéria pro stanovení pořadí uchazečů v případě rovnosti bodů:
  1. Úspěšnost v testu ze studijních předpokladů.
  2. Průměrný prospěch z matematiky za sledované období (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
  3. Průměrný prospěch z českého jazyka za sledované období (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
  4. Průměrný prospěch z anglického jazyka za sledované období (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
  5. Průměrný prospěch z přírodovědný předmětů za sledované období (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).
  6. V případě opětovné rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů los.
 11. Pokud zůstanou nenaplněná místa, může ředitel školy vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení.

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na tiskopisu přihlášky do 26. 4. 2024.


Přijímací zkouška se bude konat ve čtvrtek 16. 5. 2024.

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.