Kotva
Nepřehlédněte
Jedno odpoledne s INFORMATIKOU
14.12.2023

Vzdělávací program pro žáky 5. tříd ZŠ Jedno odpoledne s INFORMATIKOU se koná ve čtvrtek 14. 12. 2023 od 15:30 do 17:00. 

Den otevřených dveří 2023
7.12.2023

Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ, který se koná ve čtvrtek 7.12.2023 od 16:00. 

 

 

Mapa webu
A
A
A

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2023/2024

Vloženo: 2.12.2021

 

Uchazeč je veden v seznamu přijatých i nepřijatých uchazečů pouze pod registračním číslem bez uvedení jména a příjmení.

 

Pro přijímací řízení do PRIMY 8 letého studia

Výsledky přijímací zkoušky a seznamy přijatých i nepřijatých uchazečů budou zveřejněny nejdříve dne 28. 4. 2023 v 15 hodin.

 

Uchazeč je veden v seznamu přijatých i nepřijatých uchazečů pouze pod registračním číslem bez uvedení jména a příjmení. Toto registrační číslo uchazeč obdrží poštou v pozvánce k přijímací zkoušce.

 

1) V případě přijetí ke studiu

Dle platné legislativy se rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nezasílá poštou. Oznamovací povinnost je naplněna zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách a vývěsce školy (vedle hlavního vchodu do budovy).

 

Potvrzením nástupu ke studiu je odevzdání zápisového lístku. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. V ostatních případech může uchazeči na základě jeho písemné žádosti zápisový lístek vydat krajský úřad. Zákonný zástupce je povinen odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek se považuje také za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Neodevzdáním zápisového lístku ve stanovené lhůtě zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole – uchazeč není přijat.

 

Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří se rozhodnou odevzdat zápisový lístek na jiné škole, aby nás o této skutečnosti co nejdříve informovali emailem nebo telefonicky. Na toto uvolněné místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

2) V případě nepřijetí ke studiu

 

Velmi doporučujeme si rozhodnutí o nepřijetí ke studiu vyzvednout osobně v kanceláři školy dne 2. 5. 2023 (od 7:15 do 17:15) nebo 3. 5. 2023 (od 7:15 do 17:15). Po předchozí telefonické domluvě si lze domluvit osobní vyzvednutí také 4. 5. 2022.

 

Při převzetí lze ihned podat odvolání proti nepřijetí. Pořadí uchazečů se bude posunovat a uchazeč může být přijat dodatečně na základě tohoto odvolání. Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce.

 

Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou. V tomto případě lze odvolání proti nepřijetí podat řediteli školy dle § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.


Výsledky přijímacích zkoušek - PRIMA (Velikost: 228.27 kB)

Výsledky přijímacích zkoušek - PRIMA (náhradní termín) (Velikost: 69.63 kB)

 

Vzor odvolání proti nepřijetí - PRIMA (Velikost: 42.83 kB)

 

Informace o studentském průkazu ISIC (Velikost: 370.67 kB)

 

Žádost o vystavení studentského průkazu ISIC (Velikost: 262.82 kB)

 

 

Pro přijímací řízení do KVINTY 4 letého studia

Výsledky přijímací zkoušky a seznamy přijatých i nepřijatých uchazečů budou zveřejněny dne 4. 5. 2023 v 9 hodin.

 

Uchazeč je veden v seznamu přijatých i nepřijatých uchazečů pouze pod registračním číslem bez uvedení jména a příjmení. Toto registrační číslo bylo rozesláno uchazečům spolu s pozvánkou poštou.

 

1) V případě přijetí ke studiu

 

Dle platné legislativy se rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nezasílá poštou. Oznamovací povinnost je naplněna zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách a vývěsce školy (vedle hlavního vchodu do budovy).

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 1. 6. 2023 úmysl vzdělávat se na naší střední škole emailem nebo písemně, vzdává se tím práva nastoupit ke studiu. Na jeho místo může být přijat další uchazeč.

 

2) V případě nepřijetí ke studiu

 

Velmi doporučujeme si rozhodnutí o nepřijetí ke studiu vyzvednout osobně v kanceláři školy dne 4. 5. 2023 (od 9:00 do 17:15) nebo 5. 5. 2023 (od 7:15 do 17:15). Po předchozí telefonické domluvě si lze domluvit osobní vyzvednutí také 6. 5. 2023.

 

Při převzetí lze ihned podat odvolání proti nepřijetí (formulář bude k dispozici). Pořadí uchazečů se pravděpodobně bude posunovat a uchazeč může být přijat dodatečně na základě tohoto odvolání. Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce. V případě nevyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání se toto zasílá poštou. 

 

Nepřijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče se může proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat dle zákona 500/2004 Sb. – Správní řád, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Výsledky přijímacích zkoušek do KVINTY - 4 letého studia  (Velikost: 0.99 MB)

Vzor odvolání proti nepřijetí - KVINTA (Velikost: 42.82 kB)

Informace o studentském průkazu ISIC (Velikost: 370.67 kB)

 

Žádost o vystavení studentského průkazu ISIC (Velikost: 262.82 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.