Kotva
Nepřehlédněte
Den otevřených dveří Online - 2. termín
11.2.2021

Pro informace o konání klikněte zde

Den otevřených dveří Online - 1. termín
8.2.2021

Pro informace o konání klikněte zde.

 

Mapa webu
A
A
A

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021

Vloženo: 12.6.2017 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 3901x

Rozcestník:

Pro přijímací řízení do primy 8 letého studia

Výsledky testů a seznamy přijatých i nepřijatých uchazečů do primy budou zveřejněny dne 17. 6. 2020 v 10 hodin.

 

 1. 1) V případě přijetí ke studiu

 

 • Dle platné legislativy se rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nezasílá poštou. Oznamovací povinnost je naplněna zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách (záložka pro uchazeče) a vývěsce školy (vedle hlavního vchodu do budovy).
 • Potvrzením nástupu ke studiu je odevzdání zápisového lístku. Tento zápisový lístek vydá základní škola, ze které se uchazeč hlásí. Zákonný zástupce je povinen odevzdat zápisový lístek nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Poslední termín pro doručení do kanceláře školy je 24. 6. 2020. V případě zaslání poštou musí být razítko s datem podání 24. 6. 2020.
 • Neodevzdáním zápisového lístku ve stanovené lhůtě zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole – uchazeč není přijat.
 • Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří se rozhodnou odevzdat zápisový lístek na jiné škole, aby nás o této skutečnosti co nejdříve informovali emailem nebo telefonicky. Na toto uvolněné místo lze přijmout jiného uchazeče

 

 1. 2) V případě nepřijetí ke studiu

 

 • Velmi doporučujeme si rozhodnutí o nepřijetí ke studiu vyzvednout osobně v kanceláři školy dne 17. 6. 2020 od 10:00 do 18:00. V tento den si lze také telefonicky domluvit osobní vyzvednutí nejpozději následující den 18. 6. 2020.
 • Při převzetí lze ihned dle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Tuto žádost naleznete v příloze pozvánky. Pořadí uchazečů se velmi pravděpodobně bude posunovat a uchazeč může být přijat dodatečně na základě této žádosti.
 • Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou. V tomto případě lze žádost o vydání nového rozhodnutí podat řediteli školy dle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.
 • Nevyhoví-li ředitel školy žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.
 • V případě, že ředitel školy vyhoví žádosti uchazeče a ten je přijat ke studiu, musí potvrdit nástup ke studiu odevzdáním zápisového lístku. Tento zápisový lístek vydá základní škola, ze které se uchazeč hlásí. Zákonný zástupce je povinen odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí o přijetí uchazeči.


Výsledky přijímacích zkoušek - PRIMA (Velikost: 249.28 kB)

Žádost o vydání nového rozhodnutí (Velikost: 12.97 kB)

 

Vystavení školního průkazu ISIC (Velikost: 150.69 kB)

 

Pro přijímací řízení do KVINTY 4 letého studia

Výsledky testů a seznamy přijatých i nepřijatých uchazečů do kvinty 4 letého studia budou zveřejněny dne 10. 6. 2020 v 10 hodin.

 

1) V případě přijetí ke studiu

 • Dle platné legislativy se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za zveřejněná (rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se nezasílá poštou).
 • Protože se nejedná o přijímaní do prvního ročníku studia (podle zákona 561/2004 Sb.-školský zákon), nekoná se toto řízení formou jednotné přijímací zkoušky podle zákona. Proto ani potvrzení zájmu studovat na naší škole se neprovádí odevzdáním zápisového lístku, ale pouze písemným nebo emailovým potvrzením dle stanovených lhůt. 
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 3. 7. 2020 úmysl vzdělávat se na naší střední škole emailem nebo písemně, vzdává se tím práva nastoupit ke studiu. Na jeho místo může být přijat další uchazeč.

 

2) V případě nepřijetí ke studiu

 • Velmi doporučujeme si rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání vyzvednout osobně v kanceláři školy dne 10. 6. 2020 a to od 10:00 do 18:00. V tento den si lze také telefonicky domluvit osobní vyzvednutí nejpozději v následující den 11. 6. 2020 (Tel: 731 473 994). Při osobním převzetí rozhodnutí o nepřijetí je možné přímo na místě podat odvolání proti nepřijetí (formulář bude k dispozici).
 • V případě nevyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání se toto zasílá poštou.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů. Zákonný zástupce obdrží informaci do schránky a musí si ve lhůtě rozhodnutí vyzvednout. Po této lhůtě je považováno za doručené.
 • Nepřijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče se může proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat dle zákona 500/2004 Sb. – správní řád do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Výsledky přijímacích zkoušek do KVINTY - 4 letého studia (Velikost: 124.64 kB) 

Výsledky přijímacích zkoušek do KViNTY - 4 letého studia - 2. kolo (Velikost: 53.16 kB)

Vzor odvolání proti nepřijetí (Velikost: 14.18 kB)