Kotva
Nepřehlédněte
Provoz plaveckého bazénu
1.9.2021

Plavecký bazén je z důvodu nutných oprav mimo provoz. Jeho zprovoznění předpokládáme na začátku prosince.

 

Mapa webu
A
A
A

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vloženo: 12.11.2019 | Autor: Kohoutek | Upraveno: 12.11.2019 | Upravil: Kohoutek
INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA A PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022.

2. kolo přijímacího řízení pro doplnění třídy kvinta (čtyřleté studium)

Obor 79-41-K/81 Gymnázium - pro uchazeče z 9. tříd ZŠ. Přihlášky lze podávat do 17. 6. 2021.

 

Zveřejňujeme kritéria pro přijímací řízení doplnění třídy KVINTA - 2. kolo obor 79-41-K/81 Gymnázium pro školní rok 2021/2022. Přihlášky ke studiu lze podávat do 17. 6. 2021.

 

Podrobná kritéria naleznete ZDE (Velikost: 122.19 kB) (Velikost: 122.19 kB)

 

 

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme:

  • 1) 1 třídu v oboru Gymnázium (osmileté studium) 7941K/81 – 30 žáků

 

  • 2) Doplnění volných míst ve třídě KVINTA uchazeči z 9. třídy (čtyřleté studium) 7941K/81 -  (počet volných míst závisí na kapacitě současné třídy kvarta - předpoklad je asi 5 žáků). Ke studiu mohou být přijati žáci 9. tříd nebo úspěšní absolventi základní školy.  Tuto přihlášku lze podat i jako třetí v pořadí, protože se jedná o přijetí do pátého ročníku osmiletého studia obor 79-41-K/81 Gymnázium. Z tohoto důvodu se toto přijímací řízení nekoná formou jednotné přijímací zkoušky, ale formou školní přijímací zkoušky.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - KE STAŽENÍ ZDE (Velikost: 287.63 kB)

 

Přihlášku ke studiu je možné podat:

  • do 1. 3. 2021 pro PRIMU osmiletého studia
  • do 19. 3. 2021 pro KVINTU čtyřletého studia

                                                    
Stanovené termíny přijímacích zkoušek pro primu (osmileté studium) pro školní rok 2021/2022 středa 5. května 2021 a čtvrtek 6. května 2021.

 

Stanovený termín přijímací zkoušky pro doplnění do kvinty (čtyřleté studium) pro školní rok 2021/2022 čtvrtek 6. kvěna 2021. 

 

Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést osobně do kanceláře školy v pondělí až pátek 7:30 - 15:00 (po domluvě lze i v jiných časech) nebo ji zaslat poštou. Na přihlášku není potřeba uvádět lékařské potvrzení.

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

INFORMACE O HYGIENICKÝCH PRAVIDLECH V PRŮBĚHU KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA GYMNÁZIU TANVALD (Velikost: 115.95 kB)