Kotva
Nepřehlédněte
uzavření bazénu
29.5.2023

Od pondělí 29. 5. 2023 bude

provoz bazénu

ve školním roce 2022/2023

UKONČEN. 

 

Mapa webu
A
A
A

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vloženo: 12.11.2019
INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA A PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024.

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme:

  • 1) 1 třídu v oboru Gymnázium (osmileté studium) 7941K/81 – 30 žáků

 

  • 2) Doplnění volných míst ve třídě KVINTA uchazeči z 9. třídy ZŠ v oboru Gymnázium (čtyřleté studium) 79-41-K/81 -  (počet volných míst závisí na kapacitě současné třídy kvarta - předpoklad je asi 7 žáků). Ke studiu mohou být přijati žáci 9. tříd nebo úspěšní absolventi základní školy.  Tuto přihlášku lze podat i jako třetí v pořadí, protože se jedná o přijetí do pátého ročníku osmiletého studia obor 79-41-K/81 Gymnázium. Z tohoto důvodu se toto přijímací řízení nekoná formou jednotné přijímací zkoušky, ale formou školní přijímací zkoušky

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - KE STAŽENÍ ZDE (Velikost: 287.63 kB)

 

Přihlášku ke studiu je možné podat:

  • do 1. 3. 2023 pro PRIMU osmiletého studia
  • do 31. 3. 2023 pro KVINTU čtyřletého studia

                                                    
Stanovené termíny přijímacích zkoušek pro primu (osmileté studium) pro školní rok 2023/2024 - pondělí 17. dubna 2023 (1. řádný termín) a úterý 18. dubna 2022 (2. řádný termín).

 

Stanovený termín přijímací zkoušky pro doplnění do kvinty (čtyřleté studium) pro školní rok 2023/2024 - úterý 18. dubna 2023. 

 

Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.

Přihlášku
podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést osobně do kanceláře školy v pondělí až pátek 7:30 - 15:30 (po domluvě lze i v jiných časech) nebo ji zaslat poštou. Na přihlášku není potřeba uvádět lékařské potvrzení.

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku nebo školní přijímací zkoušku v náhradním termínu.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK  PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

FORMULÁŘE

UKÁZKY TESTŮ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO PRIMU 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.