Nahoru

Spolupráce na projektu v rámci Středoškolské odborné činnosti

Naše studentka septimy v průběhu tohoto školního roku spolupracovala s Povodím Labe a Technickou univerzitou v Liberci za účelem hodnocení sezónní dynamiky zlativek v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Jana se umístila v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) na prvním místě a postupuje do kola celostátního, které se bude konat 21. - 23. 6. 2024 v Pardubicích. 

Dnes (14. 6. 2024) jsme obdrželi od vedoucího odboru péče o vodní zdroje Povodí Labe Mgr. Petra Ferbara velmi pochvalný dopis, který si můžete přečíst níže. 

"Spolupráce na projektu v rámci Středoškolské odborné činnosti


Na základě smlouvy o spolupráci byla vaší studentkou Janou Svárovskou zpracována v rámci Středoškolské odborné činnosti práce „Sezonní dynamika zlativek“. V souladu se zněním čl. III, odst. 3 jsme kopii této zprávy obdrželi k seznámení.


Předložená práce se zabývá hodnocením sezónní dynamiky nejen zlativek, ale širšího spektra planktonu na dvou zcela odlišných vodních útvarech, VD Souš a VD Mšeno. Autorka si v úvodu práce vytýčila poměrně náročné cíle, které se jí podařilo splnit. Kromě vlastní inventarizace planktonu v obou vodních nádržích postihla významné změny v sezónní dynamice těchto organizmů v návaznosti na rozdílnou morfologii obou lokalit. V rámci statistického hodnocení provedla mnohorozměrnou analýzu dat, která u studentů středních škol není obvyklá, a je používána spíše při zpracování diplomových nebo disertačních prací.


Souhrnně lze práci studentky Jany Svárovské hodnotit jako velmi přínosnou a využitelnou také pro management jakosti vody v posuzovaných nádržích. Práce má tedy také značný praktický dopad. Z uvedených důvodů přejeme studentce mnoho úspěchů při obhajobě práce v rámci Středoškolské odborné činnosti a pokud možno postup do nejvyšší úrovně této soutěže."

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

 

Věříme, že Jana velmi zazáří i v kole celostátním a držíme jí palce.

 

EDIT: 2.7.2024

Jana obsadila naprosto úžasné 1. místo v celorepublikové přehlídce viz. VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOČ

 

1. místo
Název práce: Sezonní dynamika zlativek
Autor: Jana Svárovská
Škola: Gymnázium, Školní 305, Tanvald
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5OK79IqS0YA

Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Genus "Příroda
kolem nás"
Cena Českého svazu vědeckotechnických společností (1. místo 3500 Kč)
Cena děkana Přírodovědecké fakulty MU v Brně (1. místo 3000 Kč)
Cena děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (1. místo)
Cena The Kellner Family Foundation (1. místo 3000 Kč)

 

Gratulujeme a děkujeme nejenom Janě, ale také panu Mgr. Martinu Pusztaiovi, Ph.D z Technické univerzity Liberec za odborné vedení práce a paní učitelce Mgr. Zuzaně Pusztaiové za čas, píli a velké úsilí, které stojí za tímto úžasným úspěchem. 

 

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.